14 vice chairpersons elected for 13th NPC Standing Committee

Xinhua
A total of 14 people were elected vice chairpersons of the Standing Committee of the 13th National People's Congress on Saturday.
Xinhua

A total of 14 people were elected vice chairpersons of the Standing Committee of the 13th National People's Congress on Saturday.

They are Wang Chen, Cao Jianming, Zhang Chunxian, Shen Yueyue, Ji Bingxuan, Arken Imirbaki, Wan Exiang, Chen Zhu, Wang Dongming, Padma Choling, Ding Zhongli, Hao Mingjin, Cai Dafeng and Wu Weihua.

Yang Zhenwu was elected secretary-general of the NPC Standing Committee.

Special Reports
Top