Paper-cut for Shanghai Daily's 20th anniversary

Wang Xinzhou Zhou Shengjie Ma Xuefeng
Xu Gonglinag, a paper-cutting artist, uses his talents to celebrate Shanghai Daily's 20th anniversary.
Wang Xinzhou Zhou Shengjie Ma Xuefeng
Shot by Zhou Shengjie. Edited by Ma Xuefeng.

Xu Gongliang, a paper-cutting artist, uses his talents to celebrate Shanghai Daily's 20th anniversary.


Special Reports

Top